domingo, 29 de junio de 2008

CAMÍ A ÍTAKA - C.C. Calisay - Arenys de mar


L'espectador, pel fet de mirar, comparteix la veu pròpia de l'artista materialitzada en la seva obra. Aquests dies serem testimonis i observadors de l'obra presentada per Sanzsoto per mitjà del seu viatge a Ítaca.
Aquest darrer treball de l'artista manté una relació de continuïtat amb els dos anteriors: estructures i silencis. La gestualitat conductora de la seva proposta es reafirma en el desig d'expressió i diàleg. Per això fa servir un llenguatge basat en la desnaturalització, en l´alteració de les propietats de l'objecte, que no es perd, sinó que es revesteix de l'ímpetu del comunicador.Les formes explosionen per si mateixes empeses pel plànol, dibuixades i delimitades; implosionen, es trenquen cap a dins, amb el caràcter d'un traç o per esquitxos de color. El rebombori cromàtic representa les emocions que ens vol desplegar l'autora, i no deixa indiferent. Alhora, amb una mirada detinguda, s´observa la quietud d´un pinzell seré, pausat, meticulós. La constel·lació així formada evoca la figura del seu relat, de la seva veu, del seu camí, de Sanzsoto. Un nom propi i apropiat per renunciar al lirisme fàcil de lectura femenina, un pseudònim que posa l´èmfasi en el plantejament de gènere, també en l'art.